fysio heesakkers

Looptherapie

voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden
(etalage-benen)

 

Als praktijk voor fysiotherapie maken wij deel uit van het landelijk netwerk looptherapie Eindhoven, voor perifeer arterieel vaatlijden en geven geprotocolleerde looptherapie voor claudicatio patiënten.


claudicatio

Regelmatig volgen wij bij- en nascholing om claudicatio patiënten optimaal te begeleiden. Door deel uit te maken van dit netwerk kan een patiënt in eigen omgeving oefenen, en is goede patiënteninformatie voorhanden en nazorg is geregeld, er is communicatie tussen vaatchirurg en fysiotherapeut en het biedt een vangnet voor cardiaal belaste patiënten.

fysio heesakkers