fysio heesakkers

Disclaimer

De website die u nu bezoekt is gemaakt om u een idee te geven van de bezigheden van fysio- en manuele therapie Heesakkers. Verder geeft hij een indruk en een overzicht van de therapieën, begeleidings- en behandel-methoden waarvoor u bij ons terecht kunt. De gegeven informatie is niet geschikt voor zelfmedicatie. Er worden geen persoonlijk therapeutische adviezen gegeven. Overeenkomsten met klachten en symptomen betekenen niet dat de adviezen gelijk zullen zijn. Voor personen met dezelfde klacht bestaan vaak andere behandeladviezen. Alleen in persoonlijk overleg met een arts of therapeut kan een geschikt advies worden verkregen. De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter fouten of onvolkomenheden in zitten. Fysio- en manuele therapie Heesakkers en de medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door het gebruik van de teksten en de middelen die zich op deze site bevinden. Voor elk middel, elke therapie of behandelwijze kunnen bijwerkingen bestaan of kunnen er contra-indicaties zijn. Raadpleeg dan ook voor elk persoonlijk advies altijd eerst uw arts of therapeut. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarvan zich op deze site mogelijk een link bevindt.

 

fysio heesakkers